Coaching voor jonge mensen

COACHING VOOR JONGE MENSEN

Met een coach voor jonge mensen kijk je naar waar je op vastloopt en maak je een stappenplan richting je doel.

Wat we doen:

Als je ervoor kiest om door een van onze jonge mensen gecoacht te worden, word je gecoacht door een gecertificeerde coach uit dezelfde leeftijdsfase. Hierdoor is het contact gelijkwaardig en laagdrempelig. Dit is ook de reden dat de tarieven vriendelijker zijn.

Het traject bestaat uit een aantal fases. Gedurende de eerste fase richten we ons op het bepalen van je doelen. Je ontdekt wat je wilt en waar je talenten liggen. In de tweede fase kom je er samen met je coach achter welke overtuigingen en patronen daaraan ten grondslag liggen. Die kunnen heel hardnekkig zijn. Samen kijken we hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je nieuw gedrag en nieuw gevoel kunt inzetten. Je gaat jezelf snappen en dat is leuk! In de derde fase kijken we naar de actiestappen die je kunt zetten. Dat gebeurt eerst met vallen en opstaan, maar je zult al snel resultaat zien.

Samen met je coach ga je concreet aan de slag. Onze coachtrajecten duren nooit langer dan nodig is. Tijdens coaching maken we gebruik van effectieve coachings technieken.