Executive coaching

EXECUTIVE COACHING

Een Executive coach ondersteunt je in het vormgeven van jouw rol als bestuurder, leidinggevende of ondernemer. Wil je je persoonlijke effectiviteit als manager of ondernemer vergroten? Door het in kaart brengen van (politieke) processen en stake-holders krijg je meer grip op jouw eigen rol binnen de organisatie en kun je je invloed en impact vergroten. Met een executive coach kan je werken aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking, communicatie en besluitvorming binnen de afdeling of organisatie. Je brengt leiderschap op een hoger plan.

WAT LEVERT (ONLINE) EXECUTIVE COACHING JE OP?

  • Je leert meer invloed en impact uit te oefenen binnen het complexe (politieke) krachtenveld waarin je acteert. (weer) grip krijgen als je te maken hebt met fusies, overnames of een reorganisaties.
  • Executive coaching geeft je meer zicht op je eigen drijfveren en motieven en acteren vanuit persoonlijke leiderschap.
  • Met een executive coach kan je eraan werken omĀ  je afdeling of onderneming een nieuwe impuls te geven.