Life coaching

LIFE COACHING

NONONS life coaches helpen je met ontdekken waar jouw persoonlijke kracht zit. Sta op als je ergens mee zit! Alles verandert als je leert denken in mogelijkheden in plaats van in problemen. Als je onafhankelijker wordt, je minder gemakkelijk laat beïnvloeden. Met een life coach krijg je inzicht in je doen en laten en je patronen. Met een life coach leer je jezelf en anderen beter kennen en snappen. Je ontdekt dat het ook anders kan en wat dat je oplevert.

‘Ik wil effectiever omgaan met mijn tijd’

Wat levert een (online) life coach je op?

    • Meer regie en zelfvertrouwen
    • Met een life coach krijg je meer zelfinzicht en inzicht in het doen en laten van anderen
    • Effectievere communicatie, zeggen wat je wilt zeggen, vragen wat je wilt vragen
    • Met een life coach kan je werken aan meer rust en energie
    • Je zelfgekozen doelen worden haalbaar